logorkfnp

Spolčo pro děti


Od září 2019 se znovu na faře schází společenství dětí od 4 do 12 let. Společenství vede Michaela Háková. Děti poznávají biblické postavy a příběhy, společně se modlí, zpívají, prožívají čas se stejně starými kamarády. Společenství se schází jednou za 14 dní v úterý od 16:15 do 17:15 na faře.

Další setkání: úterý 10. prosince v 17:15 hod.; úterý 17. prosince v 16:15 hod. (příprava na vánoční besídku na Nový rok)