logorkfnp

Spolčo pro děti


Od 12. října se znovu na faře schází společenství dětí od 4 do 12 let. Společenství vede Káťa Kuříková. Společenství se schází každé liché úterý v měsíci od 15:30 hod. cca na 1 hodinu na faře.

Další setkání je plánováno v úterý 7. prosince 2021

Srdečně zveme.