logorkfnp

Oprava Severního křídla


Od května 2012 porbíhají pravidelné brigády na rekonstrukci severního křídla kláštera. Aktuální rozpis najdete zde.
Pokud se chcete do brigády zapojit stačí se ozvat Martinu Vitvarovi, tel.: 776 082 867. 

Finanční dary na opravu severního křídla kláštera

  • sbírka, která bude 1x měsíčně
  • dary, osobně předat P. Pavlu Kalitovi nebo poslat na účet u České spořitelny: 1091692309/0800, variabilní symbol 156. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno. Zároveň Vás prosíme o zasláním údajů potřebných pro vystavení potvrzení o daru církvi na email farnosti, abychom Vám mohli potvrzení vystavit. 

Za všechny dary děkujeme a upřímné Pán Bůh zaplať.