logorkfnp

Vítáme Vás na stránkách novopacké farnosti


Na těchto stránkách naleznete informace o současném životě naší farnosti a také o historii tohoto poutního místa. Věříme, že zde naleznete inspiraci a povzbuzení. Zveme Vás k návštěvě nejen této virtuální, ale i té skutečné!  


Téma týdne
Ježíš potřebuje doslova každou ruku

Pán poslal učedníky před sebou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte!“ (Srov. Lk 10,1-3)

2. 7. 2022, OVA

Ježíš každému z nás svěřuje něco důležitého.
Jeho slova: „Jděte, posílám vás“ platí i pro nás.
Potřebuje doslova každou ruku,
která bude ve světě rozsévat naději, lásku, radost...
Dnes, zítra... ať jsi kdekoli.

Lidem, se kterými žiješ, pracuješ, které potkáváš,
můžeš přinášet drobná semena lásky, naděje, smíření...
Ježíš nám přináší naději,
která ale nesmí zůstat uzamčená v našem srdci.

Možná nás ochromuje množství bolesti a bídy v našem světě:
„Existuje tolik zla, že já sám nic nezměním!“
Ježíš o tom všem ví.
Proto nás posílá a povzbuzuje k modlitbě: „Proste Pána žně!“
Sám sebe nazývá Pánem žně.
To abychom měli jistotu,
že vše nezávisí jen na nás samotných,
že je to hlavně jeho dílo, které vede svým Duchem a chrání.

Nenechme se odradit. Nejsme sami. Nejsme bezmocní. 
Přijměme s radostí naše povolání učedníků a misionářů.
Obraťme se k Bohu s modlitbou
a dělejme pak něco zcela drobného, ale konkrétního.

Navzdory všem těžkostem
a i svým nedostatkům
můžeme vycházet a zasévat semena
Božího království - neboť Pán je s námi.

Pane, je to Tvé dílo,
důvěřuji v Tvou pomoc,
učiň mě dnes
znamením blízkosti Božího království.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.