logorkfnp

Vítáme Vás na stránkách novopacké farnosti


Na těchto stránkách naleznete informace o současném životě naší farnosti a také o historii tohoto poutního místa. Věříme, že zde naleznete inspiraci a povzbuzení. Zveme Vás k návštěvě nejen této virtuální, ale i té skutečné!  

V letošním roce slavíme výročí 300 let od vysvěcení kláštera.

Připravili jsme do celého roku mnoho akcí,
které najdete na webu www.klaster300.cz

 

 

Téma týdne
Ježíš není workoholik, který by viděl jen práci

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. On jim řekl: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. (Mk 6, 30 – 31) 

20. 7. 2024, Pavel Semela

Nejspíš každý z nás zažil situace či období, kdy máme úkolů až nad hlavu, ale pořád někdo přichází a něco od nás potřebuje. Třeba to jsou věci, které děláme rádi, ale je toho prostě moc. Jak v takových chvílích reagujeme? S čím se obracíme na Ježíše? Co od něj očekáváme?

Možná v Ježíši vidíme šéfa, který má před očima svůj projekt a z nás chce vymáčknout co nejvíc práce. Možná to s ním ani neprobíráme, protože jako odpověď čekáme nějakou zbožnou frázi, jakých jsme v církvi slyšeli hromady (například, jak to máme Bohu obětovat, že se máme radovat, protože Ježíš při naplnění svého poslání taky trpěl, že si tím získáváme zásluhy v nebi, nebo že to musíme vydržet, protože Bůh před nás nepostaví zkoušku, na kterou by nám nedal dost sil atd.)

Apoštolové v evangeliu se shromáždí u Ježíše a vypravují mu o všem, co dělali. A on reaguje dost jinak, než bychom předpokládali. Ježíš není workoholik, který by viděl jen práci, neříká jim, co všechno je potřeba ještě zvládnout.  Ježíš vnímá apoštoly, vidí, co potřebují, a sám je vybízí, aby odešli do ústraní a v klidu si odpočinuli. Ne proto, aby pak podali lepší výkon, ale proto, že mu na nich záleží a chce, aby to zakusili.

Jak vnímám chvíle odpočinku? Jako přestávku v práci, anebo něco víc?

Jedno z přikázání desatera zní: „Dbej na den odpočinku, že ti má být svatý.“ (Dt 5, 12) Odpočinek patří k Božímu plánu s naším životem, je jeho důležitou součástí. A jsou to důležité chvíle i pro naši zkušenost s Bohem, který nepoměřuje naši výkonnost, ale který dává zakoušet svou dobrotu.

Čas prázdnin a dovolených může být vhodnou příležitostí odebrat se s Ježíšem někam stranou, abychom svůj běžný život zahlédli z odstupu. Můžeme mu vyprávět, co všechno děláme, a počkat si na jeho odpověď. Je to i pro nás příležitost zakusit, že Pánu na nás záleží, občerstvuje nás a žehná nám.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.