logorkfnp

Společenství


Máte-li zájem o návštěvu některých společenství, ať už těch farních nebo třeba i vikariátních, kontaktujte s důvěrou pana faráře, určitě Vám pomůže najít tu správnou partu lidí s kterými si budete rozumnět. Je z čeho vybírat! Ve farnosti je celá řada fungujících společenství. Můžeme zmínit společenství rodin, mládeže, seniorů, ale třeba i růžencové společenství nebo biblické hodiny. V neposlední řadě Vám doporučujeme projít si kurzem Alfa!

 

Společenství Mládeže

Jsme kluci a holky ve věku 14 a více. Scházíme se každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19:00 na faře v Nové Pace, kde si povídáme, zpíváme, hrajeme, modlíme a děláme i další věci, které nás baví. Dveře fary jsou otevřené pro všechny kdo chtějí přijít...

 

Setkání Seniorů

Scházíme se každou druhou středu v měsíci u paní Marxové.

 

Mladé rodiny

Společenství v naší blízké farnosti, tentokráte společenství "mladých rodin". Využili jsme pozvání jičíňáků a ve čtvrtek 29.5.2008 jsme přijeli na návštěvu do rodiny, která setkání připravila. Ani jsme se všichni neznali, přesto jsme neměli velký ostych z přítomných párů. Snad proto, že jsme tam měli přátele, se kterými se známe již z dřívejška.
Takové společenství není jen posezením věřících nad čajem a buchtou, ale hlavně je to setkání, které dává inspiraci do všedních dnů, dává prostor pro sdílení problémů a dává i jakýsi návod na cestu životem.
Společenství je synonymem pro dobrou partu a tohle společenství je vážně dobrá parta!

Skaut

V Nové Pace je křesťanský skautský oddíl. Schůzky jsou každý pátek od 16 hod do 17 hod ve skautské klubovně v Nové Pace. Dveře klubovny jsou otevřeny všem, kdo mají zájem se učit novým věcem a zažívat dobrodružství.