logorkfnp

Bohoslužby v novopacké farnosti od 14. října 2020

Usnesením č. 1021 ze dne 12.10.2020 vláda ČR omezila počet účastníků na bohoslužbách od 14. října 2020 (včetně) na 6 osob (tj. včetně kostelníka a kněze).

Bohoslužby budou od pondělí 19.10.2020 vždy podle níže vyhlášeného programu bohoslužeb. Účast na nich bude možná jen přes REZERVAČNÍ SYSTÉM zde na webových stránkách farnosti (viz níže). Farníky prosím, abyste se na bohoslužby v Nové Pace, Staré Pace, Levínské Olešnici a Úbislavicích vždy přihlásili. Protože počet účastníků na bohoslužbě je velmi omezený, nedostane se jistě na všechny, kteří by chtěli být pravidleně na mši svaté. Dejte proto, prosím, šanci i dalším farníkům přijít na mši svatou. Rezervace bude možná vždy jen na aktuální týden.

Po dobu platnosti vládního omezení budou kostely ve farnosti otevřeny mimo bohoslužby k osobní modlitbě s možností individuálního přijetí sv. svátostí (svaté přijímání i svátost smíření) a to takto:

Nová Paka - farní kostel:       středa 8:30 - 10 hod.; pátek 17 - 17:30 hod.; neděle 9 - 11 hod.

Stará Paka:                           čtvrtek 16:15 - 17 hod.

Levínská Olešnice:                středa 15:30 - 16 hod.

Od 3. října platí Dispenz diecézního biskupa pro věřící na území Královéhradecké diecéze od osobní účasti na nedělní mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, b) jsou v povinné karanténě, c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy. 

P. Pavel Kalita


REZERVAČNÍ SYSTÉM 

ne po út st čt so
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ohlasky aktualni