logorkfnp

Po dobu platnosti Nouzového stavu a navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR dne 12.3.2020 a k nim vydanému závaznému rozhodnutí diecézního biskupa Mons. Jana Vokála (viz. niže) se až do odvolání ve farnosti nekonají žádné bohoslužby.

Ve farnosti je na základě vyhlášeného Omezení volného pohybu Vládou ČR dne 11.3.2020 pouze možnost individuální duchovní péče a služby (v kostele bude přítomný kněz k individuální svátosti smíření a svatému přijímání) a to ve dnech:  Neděle 9:30 - 11:30 hod.; Středa - sobota 17 - 17:30 hod. 

V kostele může být max. 10 osob najednou. Vstup do kostela je možný jen s ochranným prostředkem dýchacích cest (nosu a úst), je nutné omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a zachovávat s nimi odstup nejméně dva metry.

Proto všechny, kdo mají zájem o individuální duchovní péči a službu prosím, aby se, přes níže uvedený kalendář přihlásili na konkrétní den a hodinu, aby se i ostatní zájemci mohli ve zbývajícím čase přihlásit. 

Děkuji za pochopení. Věřím, že tato webová aplikace vám pomůže v lepším plánování vašeho času a zároveň napomůže využít nabízené možnosti k duchovní péči a službě.

P. Pavel Kalita 

ne po út st čt so
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Úmysly zadaných mší svatých, které připadnou na období platnosti nouzového stavu, budou odsouženy v domluvených termínech P. Pavlem Kalitou. Je možné se však domluvit na přeložení úmyslu mše svaté na termín, kdy opatření nouzového stavu pominou. V takovém případě kontaktujte P. Pavla Kalitu.


Vyzývám všechny farníky, abychom se připojili k výzvě papeže Františka a každý večer se ve 20 hodin spojili v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme (vzpomeňme na zkušenost s modlitebním řetězem za Mons. Exnera). Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem. 


Ke slavení neděle v rodině, kdy není možná účast na mši svaté, je možné využít těchto manuálů a modlitby: 

Domácí liturgie - nouzový stav 2020 - dospělíDomácí liturgie - nouzový stav 2020 - s dětmiModlitba arcibiskupa Jana Graubnera


Slovo biskupů ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020 k nahlédnutí či stažení zde.

 

ZP DB 12032020