logorkfnp

Aktuální bohoslužby v novopacké farnosti

Pravidla a doporučení (aktualizováno 26.2.2021)

Od 1. března nebude možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt. Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konatpočet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru. Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.  

Účast na bohoslužbě je možná jen po předchozí rezervaci přes REZERVAČNÍ SYSTÉM zde na webových stránkách farnosti (viz níže). Farníky prosím, aby se na všechny bohoslužby ve farnosti vždy přihlásili buď on-line nebo zavolali na faru. Omezení v kapacitě obsazenosti míst nemohou uspokojit zájem všech, kteří by chtěli být pravidleně na mši svaté, proto prosím o vzájemnou ohleduplnost, aby se na mši svatých mohlo vytřídat co nejvíce farníků. Rezervace bude možná vždy jen na aktuální týden.

Od 3. října stále platí Dispenz diecézního biskupa pro věřící na území Královéhradecké diecéze od osobní účasti na nedělní mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, b) jsou v povinné karanténě, c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy. 

P. Pavel Kalita


REZERVAČNÍ SYSTÉM 

ne po út st čt so
1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30