logorkfnp

Bohoslužby v novopacké farnosti

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1375 ze dne 23.12.2020, s účinností od 27.12.2020 do 10.01.2021 včetně, v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének (odst. IV. bod b) usnesení vlády).

V každém kostele farnosti proto bude jiný počet možných účastníků na mši svaté. Proto je nutné, abyste si účast na bohoslužbě rezerovat předem přes REZERVAČNÍ SYSTÉM zde na webových stránkách farnosti (viz níže). Farníky prosím, abyste se na bohoslužby v Nové Pace, Staré Pace, Levínské Olešnici a Úbislavicích vždy přihlásili buď on-line nebo zavolali na faru. Počty účastníků na bohoslužbě nemohou uspokojit zájem všech, kteří by chtěli být pravidleně na mši svaté, prosím všechny farníky o vzájemnou ohleduplnost, aby se na mši svatých mohlo vytřídat co nejvíce farníků. Rezervace bude možná vždy jen na aktuální týden.

Od 3. října stále platí Dispenz diecézního biskupa pro věřící na území Královéhradecké diecéze od osobní účasti na nedělní mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, b) jsou v povinné karanténě, c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy. 

P. Pavel Kalita


REZERVAČNÍ SYSTÉM 

ne po út st čt so
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26