logorkfnp

Jak můžete finančně podpořit život farnosti?

Kostelní sbírky jsou velice důležitým příjmem novopacké farnosti. V naší farnosti tvoří polovinu veškerých finančních příjmů, ze kterých jsou hrazeny nejen provozní náklady (pastorační činnost, energie, služby, běžná údržba...) ale i finančně nákladné opravy nemovitého i movitého majetku farnosti.

Přispět na potřeby farnosti můžete během roku, kromě sbírek v kostele, také bezhotovostním darem na účet farnosti. Každý kostel má svůj účet, proto dary posílejte přímo na účet kostela, který chcete podpořit.

Nová Paka – běžný účet:            1160206379/0800 v.s.: 111

Stará Paka:                                 2583989349/0800 v.s.: 111

Levínská Olešnice:                     1091577319/0800 v.s.: 111

Úbislavice:                                  1096755399/0800 v.s.: 111

Dary na opravu severního křídla kláštera posílejte na účet:

                                                    1091692309/0800 v.s.:156

Pokud do zprávy pro příjemce uvede své jméno a adresu (nebo IČO) rádi Vám zašleme na konci roku potvrzení o daru církvi, kterým můžete uplatnit daňový odpočet při ročním zúčtování daně z příjmu v souladu s ustanovením §15 odst. 1), resp. §20 odst. 8) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění.

Za Vaše dary a finanční podporu farnosti upřímně děkujeme.

P. Pavel Kalita, farář