logorkfnp

Společenství seniorů se ve farnosti schází jednou za měsíc na faře, obvykle první úterý v měsíci odpoledne (ale může to být i jinak, sledujte termín uvedený níže). Cílem setkání je sejít se, vzájemně se povzbudit a slyšet slovo, které povzbudí a občerství na duši. K setkání patří i chvíle společné modtliby.   

Další setkání je plánováno na úterý 6. června 2023 v 15 hod.

Srdečně zveme. 

P. Pavel Kalita a paní D. Věchtová