logorkfnp

Společenství seniorů se ve farnosti schází jednou za měsíc na faře, obvykle první pondělí v měsíci odpoledne (ale může to být i jinak, sledujte termín uvedený níže). Cílem setkání je sejít se, vzájemně se povzbudit a slyšet slovo, které povzbudí a občerství na duši. K setkání patří i chvíle společné modtliby.   

Další setkání bude 3. června 2024 ve 15 hod na faře. Srdečně zveme.

P. Pavel Kalita a paní D. Věchtová