logorkfnp

Kostel svatého Petra a Pavla


Kaple z 15. století, která byla upravena koncem 16. století za pánů z Donína.  Kaple je  jednolodní s pětibokým presbytářem. Presbytář je zaklenut křížovou klenbou s hmotnými hruškovými žebry.

Hlavní oltář je raně barokní s tordovanými sloupky, zdobený akantovým ornamentem se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava a obrazem sv. Petra a Pavla.

Na levé straně boční oltář s obrazem sv. Petra a Pavla z poloviny 17. století, na pravé straně oltář sv. Jiří z 1. poloviny 18. století.