logorkfnp

Kostel Všech svatých


{phocagallery view=category|categoryid=1|imageid=1|detail=2|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|enableswitch=0|overlib=1|displayimgrating=0|float=left}

Kostel Všech Svatých se připomíná ve 14. století. Není známo kým byl postaven. Do třicetileté války byl farním kostelem, poté byl veden jako kostel filiální, spravovaný z Nové Paky. Roku 1787 byla v Levínské Olešnici zřízena lokálie. O sedmdesát let později, 20. srpna 1857, byla Levínská Olešnice povýšena na farnost. Prvním farářem byl ustanoven Jan Nešpor.

Kamenná věž byla postavena teprve v roce 1821, do té doby byla dřevěná. Stavitel, který stavěl věž kamennou, postavil věž v kostele a nikoliv mimo kostel. Tím pokazil vnitřek kostela i kůr silnými sloupy.

Ze zvonů, které byly ve věži za první republiky, zůstal pouze jediný.

Když se roku 1833 kostel zvětšoval, byl nalezen v báni sanktusové věže nápis: Dielan byl 1210 /?/ od nar. Kr. P.

V roce 1950 byl opravován exteriér. Stará omítka byla otlučena a tehdy se našli na severní straně velké kameny. Jeden občan vyprávěl, že zde původně stála osmihranná kaple se dvěmi gotickými okny. Další podoba kostela při jeho rozšíření byla vytvořena z materiálu rozbořeného hradu. Na gotické okno se přišlo při opravách v roce 1967.

Pokoncilní úprava liturgického prostoru kostela proběhla roku 1967. Vedlejší i hlavní oltář byly v takovém stavu, že nebylo možné je zrestaurovat. Původní barokní oltáře zhotovil roku 1833 Stanislav Sucharda. Svatostánek byl zasazen do zdi a obložen polodrahokamy z Levína a blízkého okolí.

Kříž na zdi kostela pochází ze zrušeného kartuziánského kláštera ve Valdicích. Křtitelnice je z roku 1821. Její podstavec tvoří osmiboký hranol, který nese mísu stejného tvaru. Mísa je ozdobena střídavě hlavou andílka s festonem a růžicí.

Obraz Všech Svatých v presbytáři pochází z 2. poloviny 19. století. Je signován na zadní straně rámu autorem Antonem Mühlem. Na levé straně při pohledu do presbytáře se nachází obraz sv. Jana Nepomuckého a na druhé straně obraz sv. Václava.

V letech 2007 - 2008 byla opravena věž kostela a opravy pokračovaly i v roce 2009 opravou chodníku a vysázením zeleně. To vše se uskutečnilo za finanční podpory obce Levínská Olešnice, Libereckého kraje, Ministerstva kultury a darů farníků.

1. ledna 2009 byla farnost sloučena s Novopackou farností a z kostela Všech Svatých se stal opět kostel filiální.

V roce 2016 byla kompletně opravena elektroinstalace a nově vymalováno. Zároveň bylo provedeno několik oprav v interiéru kostela, mj. oprava bočního oltáře, ...

{phocagallery view=category|categoryid=1|limitstart=0|limitcount=9|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|enableswitch=0|overlib=1|displayimgrating=0|imageordering=3}