logorkfnp

Kostel svatého Vavřince


Kostel sv. Vavřince se poprvé uvádí v roce 1358, jako farní kostel. Není známo, kdo byl jeho stavitelem a stavebníkem. Po bitvě na Bílé hoře se z něho stal filiální kostel novopacké farnosti.

Nynější kostel byl postaven v letech 1754 – 1760 na místě menšího dřevěného kostela. Je jednolodní s pravoúhlým presbytářem, se sakristií v ose, zaklenut zrcadlovým stropem. V roce 1783 byl přestavěn a zvětšen. Věž na západní straně, která v roce 1811 shořela, byla znovu postavena v roce 1821.

Iluzivní malovaná architektura hlavního oltáře a obraz sv. Vavřince jsou dílem Josefa Kramolína. Boční oltáře z roku 1810 jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a Panně Marii.

Varhany byly do kostela pořízeny v roce 1826 a o tři roky později věžní hodiny. Roku 1859 byla pokryta sakristie břidlicí a věž plechem, kostel byl uvnitř i z vnějšku opraven a vybílen. V roce 1890 byly pořízeny na boční oltáře obrazy od Václava Krečmera.

V roce 1902 se stala Stará Paka farní expoziturou a o tři roky později samostatnou farností.

Další opravy kostela probíhaly v roce 1962, kdy byl kostel vymalován a natřena věž. O 16 let později byla loď kostela pokryta novou hliníkovou krytinou. V roce 1988 se začalo s opravou fasády věže a jižní strany kostela.

V roce 2007 byla provedena oprava ohradní zdi a kříže na hřbitově. Také byly opraveny dveře hlavního vchodu ve věži kostela, o rok později osazeny nové okenice ve věži kostela a nové okno na kůru. Naposledy v roce 2009 bylo opraveno také oplechování věže a proveden nový nátěr. To vše se uskutečnilo za finanční podpory obce Stará Paka, Královéhradeckého kraje a z darů farníků.

1. ledna 2008 byla farnost sloučena s novopackou farností a z kostela svatého Vavřince se stal opět kostel filiální.