logorkfnp

Přihláška na náboženství


Milí rodiče,

ve školním roce 2020/2021 bude opět probíhat výuka římskokato­lického náboženství na základních školách v Nové Pace a na faře. Ze strany farnosti je to nabídka pomoci Vám při předávání křesťanských hodnot Vašim dětem, které máte vést k víře a plnému křesťanskému životu.

Vedle výuky náboženství mají Vaše děti možnost účastnit se ve far­nosti např. mší svatých pro děti, které budou opět od září do června pravidelně každou 2. neděli v měsíci při mši svaté v 9 hod. v klášterním kostele v Nové Pace, mladší děti zveme na společenství, které bude 1x za 14 dní. 

Přejete-li si tedy, aby Vaše dítě navštěvovalo výuku římskokatolic­kého náboženství, stáhněte si níže přiloženou přihlášku a do 31. srpna 2020 ji vyplněnou odevzdejte P. Pavlu Kalitovi nebo na faře. Přihlášku vyplňte i pro děti, které i v minulém školním roce chodily na náboženství. Na začátku školního roku oznámíme rozvrh vyučovacích hodin, který bude již pevný s ohledem na rozvrh ve škole. Prosíme, aby další mimoškolní aktivity dětí se plánovaly mimo čas hodin náboženství. Výuka náboženství začne od 29. září 2019.

 

 Přihláška na náboženství ke stažení