logorkfnp

Přihláška na náboženství


Milí rodiče,

ve školním roce 2021/2022 bude opět probíhat výuka římskokato­lického náboženství v naší farnosti. Ze strany farnosti je to nabídka pomoci Vám při předávání křesťanských hodnot Vašim dětem, které máte vést k víře a plnému křesťanskému životu. Vyučování bude podle aktuální situace probíhat buď ve školách, na faře nebo on-line.

Vedle výuky náboženství mají Vaše děti možnost účastnit se ve far­nosti např. mší svatých pro děti, které budou opět od září do června pravidelně každou 2. neděli v měsíci při mši svaté v 9 hod. v klášterním kostele v Nové Pace. 

Přejete-li si tedy, aby Vaše dítě navštěvovalo výuku římskokatolic­kého náboženství, stáhněte si níže přiloženou přihlášku a do 31. srpna 2021 ji vyplněnou odevzdejte P. Pavlu Kalitovi nebo na faře. Přihlášku vyplňte i pro děti, které i v minulém školním roce chodily na náboženství. Až to bude možné, oznámíme rozvrh vyučovacích hodin a prosíme, aby další mimoškolní aktivity dětí se plánovaly mimo čas hodin náboženství. Výuka náboženství začne od 4. října 2021.

 

 Přihláška na náboženství ke stažení