logorkfnp

Termíny příprav na svátost biřmování v roce 2023.

Pro přihlášené budou setkání probíhat vždy v sobotu v termínech: 28.1., 18.2., 25.3., 29.4., 20.5., 3.6., 17.6. a 16.9.

Vždy na faře v Nové Pace od 9 hod cca do 11:30 hod.

P. Pavel Kalita