logorkfnp

Dle platný stanov Pastoračních rad farností Královéhradecké diecéze byla na základě voleb ve farnosti v srpnu 2021 a jmenování členů duchovním správcem farnosti od 1. října 2021 na období 4 roků ustanovena pastorační rada v tomto složení:

předseda                 P. Pavel Kalita

zvolení členové       pan Martin Vitvar, paní Helena Hejtmanová, paní Ana Holecec, paní Ludmila Zigová

jmenovaní členové  paní Zdeňka Válková, pan Jaroslava Moravec ml., paní Marie Kuželová, paní Renata Suchardová.

První setkání členů pastorační rady bude v neděli 24. října 2021 v 19:30 hod. na faře. Členy prosím o účat.

P. Pavel Kalita