logorkfnp

Milí farníci,

 
přečíst celou bibli je veliká výzva pro každého pokřtěného. V brněnské diecézi v roce 2013 spustili program - plán "Vezmi a čti", který měl být pro všechny, kdo chtěli přečíst celou bibli, nápomocný k tomu, aby ji během dvou let úspěšně a s užitkem přečetli.
 
Nyní se můžete do programu "Vezmi a čti" zapojit i v naší farnosti. Připravili jsme pro Vás plán četby Písma od listopadu 2021 do listopadu 2023. Vytištený kalendář si můžete vzít buď v kostele, nebo si ho dole na stránce stáhnou ve formátu pdf, nebo můžete, pokud používáte Google kalendář v mobilu, využít a přidat si do svého Google kalendář  "Vezmi a čti"  a budete mít prakticky každý den před očima upozornění na to, co se čte.
 
Číst bibli je možné různými způsoby, ale nejlepší je ten, který čtenáře obohatí a pomůže mu v jeho úmyslu vytvrvat.
Plán četby "Vezmi a čti" je uspořádán chronologicky, exegeticky a pastoračně tak, aby čtenář dostal ucelenější pohled na biblické poselství a textům lépe porozuměl. Proto v plánu starozákonní čtení např. střídá četba z Nového zákona v jehož světle se díváme za Starý zákon. Snaží se také nabídnout rozmanitost, aby čtenáře neodradily dlouhé pasáže zvl. některých starozákonních historických knih.
Denně se čtou krátké pasáže, cca 3 kapitoly, které je schopen každý přečíst. Každý sedmý den (neděle) je pak vyhrazen pro reflexi a na konci každého měsíci je i několik "dnů volna" pro zamyšlení se nad přečteným nebo "dohnání skluzu" v četbě.
Samotnou četbu je dobré začít modlitbou, prosit Ducha Svatého o dar pochopení textu, který se chystáme číst, a četbu pak zakončit také modlitbou, abychom ze čteného slova dokázali žít.
 
Boží požehnání a potřeba dary Ducha svatého Vám k pravidelné četbě Písma vyprošuje
P. Pavel Kalita, farář