logorkfnp

Listopadovým úkolem v synodálním procesu pro farnost je:

  1. Vytvořit jednotlivé synodální skupinky. Synodální skupinky mohou vzniknout buď z existujících společenství ve farnosti nebo se vytvoří nově pro synodální proces. Skupinka si vybere svého moderátora (s otevřenou myslí a srdcem, který dokáže udržet "pracovní tempo" ve skupince a bude podporovat ostatní členy při setkání), který bude v kontaktu s farním koordinátorem, nahlásí mu vznik skupinky a převezme od něho potřebné materiály a metodiku pro práci ve skupince. 
  2. Skutečnit ještě v měsíci listopadu první pracovní setkání ve skupince, při kterém se, mimo jiné, představí forma práce ve skupinkách a vybere téma, na které se v následujích dvou setkání skupinka zaměří.