logorkfnp

Milí farníci,

papež František v říjnu tohoto roku otevřel Biskupskou synodu o Synodalitě, která se uskuteční v Římě v roce 2023. Vyzval přitom každého z nás, abychom se společně vydali na synodální cestu, která je přípravou řadného zasedání Biskupské synody. 

Tématem synody je: "Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání." Přípravný dokument v bodě 32. uvádí, že: "cílem synody, a tedy této (synodální) konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitum, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu."

Synodální proces, do kterého se máme zapojit, spočívá v zapojení se všech pokřtených katolické církve, aby, vedeni Duchem svatým skrze naslouchání sobě navzájem i dalším lidem, mohli formulovat vlastní zkušenost, přání a očekávání, dát podněty vedoucí k prohloubení a rozvoji života církve.

Podněty, které vzejdou ve farnosti ze setkání jednotlivých synodálních skupinek (skupinka bude mít 5-8 členů) nad předloženými tématy, budou v synodálním procestu postoupeny k dalšímu zpracování.

Koordinátorem synodálního procesu za farnost jsem jmenoval pan Martina Vitvara, člena pastorační rady farnosti, který bude komunikovat s jednotlivými skupinkami ve farnosti a pak předá jednotlivé podněty ke pracování na úrovni diecéze. Nápomoci mu budou i ostaní členové pastorační rady farnosti, které jsem o to poprosil.

Vybízím Vás, milí farníci, zapojte se do synodálního procesu. Využijme jej i k tomu, abychom my sami ve farnosti zjistili "jak se nám nejen spolu žije." Podněty, které ze skupinek vzejdou, budou impulsem i k prohloubení a rozvoji života ve farnosti. Ve věci vytvoření synodálních skupinek se s důvěrou obraťte na Martina Vitvara nebo kteréhokoliv z dalších členů pastorační rady. Rádi vám v tom pomohou.

P. Pavel Kalita, farář

 

Materiály k synodálnímu procesu:

Leták k synodě

Základní informace

Průběh synodálního procesu přehledně

Metodika vytváření pracovních skupinek ve farnosti

Metodika setkání v pracovní skupince

Biblické inspirace pro práci ve skupince

Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách